به گزارش مهر،عبدالله نخعی افزود: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده ولی بر اساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها این حکم از نظر شکلی صحیح است ولی از جهت ماهیتی قبول نداریم.

وی افزود: دادگاه می بایست شخصیت و جایگاه آقای جوانفکر و همچنین سوابق وی در اجرای صحیح قوانین و پایبند بودن به موازین اسلامی را مد نظر قرار می داد. احساس می شود این حکم نوعی توهین به موکلم است و این عناوین شایسته او نیست.

وکیل جوانفکر اظهار داشت: در واقع این مواردی که در خاتون درج شده بود به هیچ عنوان عناوین مجرمانه نداشته است و قطعا ما نسبت به این رای اعتراض می کنیم.

نخعی اظهار داشت: متاسفانه در جلسه اول و دوم دادگاه اعضای هیئت منصفه مطبوعات تغییر می کردند و در جلسه بعد هم این اعضا همان اعضای جلسه اول نبودند که این موضوع در ماهیت رسیدگی به این پرونده اشکال وارد می کند.

دادگاه کیفری استان تهران علی‌اکبر جوانفکر را به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی به تحمل یکسال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.

جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه ای با عنوان خاتون به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه به ۶ ماه حبس محکوم شده است. همچنین جوانفکر از اتهام تحقیر و توهین به جنس زن تبرئه شده است.