فارس نوشت:
محمد حسن صالحی‌مرام معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های رئیس‌جمهور گفت که در آینده نزدیک محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور نشستی با مدیران مسئول خبرگزاری‌های مهم کشور خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: رئیسجمهور در این نشست خبری به سوالات آنها نیز پاسخ میدهد.