محمدرضا محسنی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: جلسه امروز اعضای کمیسیون اجتماعی به بررسی و تکمیل و ارائه گزارش از عملکرد سازمانهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشور اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه بنده عضو این هیئت نیستم، افزود: در جلسه امروز مقرر شد که اعضاء تلاش کنند تا گزارش مقدماتی این هیأت هر‌چه سریع‌تر جهت تحویل به هیئت رئیسه آماده شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشبینی کرد که تا انتهای هفته جاری این گزارش جهت ارائه به هیئت رئیسه آماده شود.