گروه سیاسی- زمانی که پای تخریب رقیب در میان باشد، رسانه ها و چهره های اصلاح طلب از نیروی مخرب پشتیبانی می کنند و او را  بر صفحه نخست سایت ها، روزنامه ها و مجلات می نشانند. داستانی که با یاشار سلطانی نیز به صورت تناوبی و یک طرفه تکرار شده است. به گزارش افکارنیوز، زمانیکه مدیرمسئول سایت معماری نیوز به کمک یکی از اعضای شورای شهر تهران به اسناد محرمانه و مخدوش سازمان بازرسی کل کشور دباره پرونده واگذاری املاک در شهرداری دست یافت، جریان اصلاح طلب با تمام قوا به حمایت از او پرداخت و حتی معاونین دولت نظیر نجفی و حناچی به میدان آمدند تا مدیریت شهری قالیباف را تخریب کنند!

در حالیکه به اذعان مقامات قضایی اقدام یاشار سلطانی غیرقانونی بود و او می بایست با وجود در اختیار داشتن اسناد، اجازه می داد تا روند طبیعی بازرسی طی شده و گزارش نهایی تنظیم گردد، جریان اصلاح طلب و نیروهای حاضر این جریان در شوراء سلسله اقدامات تحریفی و حاشیه ای خود را با رمز تحریب فساد 2200 میلیاردی شروع کردند و یاشار سلطانی به قهرمان افشاگری و آزادی اطلاعات تبدیل شد! در این بین احمد حکیمی پور به عنوان عضو شورای شهر و یکی از افراد دخیل در انتشار غیرقانونی اسناد سازمان بازرسی کل کشور، در مراحل نخست منکر این اقدام و ارتباط با یاشار سلطانی شده بود ولی در ادامه با وجود شواهد متقن مجبور به اذعان به نقش خود در این پرونده شد. این بدان معناست که در صورت نبود مدارک، حکیمی پور به سادگی آب خوردن، پشت یاشار سلطانی را خالی کرده بود. البته رفتاری به مرابت بدتر در ایام انتخابات با یاشار سلطانی صورت گرفت و در حالیکه بسیاری از حامیان اصلاح طلب در انتظار قرار گرفتن نام وی در لیست بودند، حتی از سوی دست اندرکاران بستن لیست امید برای شورای شهر یعنی شورای عالی سیاستگذاری به ریاست محمدرضا عارف و حزب کارگزاران و حزب اتحاد، نام سلطانی برای لیست اولیه 700 نفره هم مطرح نشد!

با وجود بی مهری های بسیار اصلاح طلبان علیه یاشار سلطانی، او همچنان به تخریب هایش علیه مدیریت شهری خدمتگذار تهران ادامه می دهد. در همین حال با شروع دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات مدیرمسئول معماری نیوز که شامل شکایت های مختلفی از جمله از سوی برخی سازمان ها و وزارت خانه های دولت اعتدالی است، سلطانی بار دیگر به مهره بازی اصلاح طلبان برای منکوب کردن شهردار تهران تبدیل شده است. این درحالیست که به اذعان مسئولان قضایی، شهرداری تهران هیچ شکایتی از وی نداشته و آنچه تحت عنوان پرونده تخلفات انتشار اسناد محرمانه در حال بررسی است مربوط به جنبه عمومی جرم است. در حالیکه حق قانونی شهرداری تهران برای شکایت وجود داشت، این سازمان هیچگاه دست به این اقدام نزد. زمانیکه نیز یاشار سلطانی در پاییز سال گذشته بازداشت شد، رسانه های اصلاح طلب سعی کردند این بازداشت را مرتبط با شهرداری و پرونده واگذاری ها معرفی کند که در همان زمان غلامحسین اژه ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه، اعلام کرد که بازداشت یاشار سلطانی برخلاف ادعاهای جریان سیاسی اصلاح طلب، بدون شکایت شهرداری تهران صورت گرفته است.

اصلاح طلبان در شرایطی که دادگاه یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور به دلیل اتهامات مختلف در حال برگزاری است، سعی دارند از وی و پس از انتخابات قهرمان سازی کنند و به وسیله او مدیریت شهری را تخریب کنند. در این بین اعضای شورای جدید تهران دست پیش گرفته و با وجود اطلاع از جزئیات دست به اقدامات و اظهارات تخریبی می زنند. این درحالیست که وجود همین اعضا در لیست امید مانع حضور قهرمان پوشالی و اجاره ای شان یعنی یاشار سلطانی شده بود