به گزارش افکارنیوز،

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به همه اعضای کابینه، به آنها تاکید شده است در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در نهادها و سازمانهای دولتی به شرکت در عملیات های امدادی و بشردوستانه، کارکنان امدادگر موظفند نسبت به معرفی خود به جمعیت هلال احمر اقدام کنند و مسئولان دولتی نیز در صورت موافقت، باید حداکثر ظرف 8 ساعت نسبت به صدور حکم ماموریت برای این افراد اقدام کنند؛ هرچند که این ماموریت بدون پرداخت حق ماموریت است.

ذره بین دولت روی کارنامه سبز مدیران

بر اساس نامه یک مقام مسئول به تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی، از آنها خواسته شده با توجه به اینکه طبق مصوبات سال های گذشته کابینه و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396، دستگاه های اجرایی تا یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه می کنند، نسبت به گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه در حوزه هایی چون بهینه ‌سازی مصرف انواع حامل‌ های انرژی و آب، کاهش مصرف کاغذ و کاهش تولید پسماند را تدوین و ارسال کنند.