به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد کولیوند در واکنش به ادعای برخی جریان های سیاسی حامی دولت و القاء این مسئله که کابینه آینده با نظر رهبر  انقلاب بسته می شود، تصریح کرد: این مسئله از اساس صحت ندارد و تنها برخی وزارتخانه های حساس مانند اطلاعات، دفاع و کشور با مشورت و دریافت نظر رهبر انقلاب تعیین تکلیف می شوند.

وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب هیچ گاه دخالت و ورودی در انتخاب وزراء نداشته و ندارند، ادامه داد: این مسئله طبق قانون در حیطه اختیار مجلس است و مجلس حق دارد که اگر وزیری را متخصص، متعهد و جوان تشخیص داد به او رأی دهد و اگر تشخیص نداد، رأی ندهد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: جایگاه رهبری و نگاه ایشان به مسائل کلان کشور است و در رابطه با مسائلی مانند انتخاب وزراء، ورود نمی کنند؛ هرچند ممکن است درباره برخی وزارتخانه ها نظر ایشان و یا دفترشان گرفته شود اما به معنای آن نیست که فهرست کابینه به طور کامل با نظر ایشان ارائه می شود.

کولیوند اظهار داشت: نمی توان با این خط خبری کاری کرد که فردا هر اتفاقی که افتاد، مسئولیت آن را به گردن رهبری و نظام بیندازند.

وی افزود: قوا از یکدیگر مستقل هستند و رهبری مافوق آنها قرار دارد و اگر اختلافی میان آنها پیش بیاید ایشان برای حل اختلاف ورود می کنند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: کسانی که این خط خبری غلط را القاء می کنند بهتر است این مسائل را به سمت رئیس جمهور سوق دهند؛ چرا که رئیس جمهور فرد دوم کشور است و با رأی مردم انتخاب می شود، بنابراین باید وزرایی مناسب را انتخاب و به مجلس معرفی کند.

کولیوند خاطرنشان کرد: البته از زاویه های دیگری هم می توان به اهداف این خط خبری غلط اشاره کرد، ولی ما به دنبال آن نیستیم و به کسانی که چنین خطی را دنبال می کنند، توصیه می کنیم که پرهیز کنند.