گروه سیاسی- عبداله رضیان نماینده قائمشهر و سواد کوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار  افکارنیوز با اشاره به مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور در روز شنبه 14 مرداد در صحن مجلس و معرفی وزرای کابینه دوم به مجلس در روزهای آینده، گفت: باید افرادی بعنوان وزیر به مجلس معرفی شوند که از سوابق کاری خوب، تجربه درخشان داشته و بر امور وزارتخانه مسلط باشند.

وی با بیان اینکه بهتر است رئیس جمهور برای انتخاب وزیر پیشنهادی با مجلس تعامل کند، گفت: افرادی باید بعنوان وزیر به مجلس معرفی شوند که هم اطلاعات لازم را داشته و هم بتوانند اهداف مد نظر را محقق کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور برای انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشورت نکرده، گفت: انتظار ما این است که رئیس جمهور برای انتخاب وزیر جدید با مجلس مشورت کند و از همین ابتدا تعامل خوبی بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزیر برقرار شود.

رضیان تصریح کرد: از آنجا که سیاستگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت می گیرد، بهتر است که مجلس و کمیسیون در جریان انتخاب وزیر مربوطه باشند.

وی با اشاره به اهمیت وزرای اقتصادی برای کشور تصریح کرد: وزرای اقتصادی نقش مهم و کلیدی در اقتصاد کشور، نظام مالی و پولی و رشد و ترقی صنعت و تجارت کشور دارند و به همین دلیل باید از بین افرادی انتخاب شوند که تعامل بهتری با مجلس داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دغدغه ها و نگرانی های برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه افراد 2 تابعیتی نباید بعنوان وزیر معرفی شوند، گفت: وزرای اقتصادی باید اطلاعات آکادمیک داشته و افرادی باشند که مجلس پذیرای آنها باشند و خود و خانوانهای آنها مظنون به 2 تابعیتی نباشند.

رضیان تصریح کرد: طرح شدن نام برخی از افراد بعنوان وزیر نگرانیهایی برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که نکند افرادی که تابعیت بیگانه دارند بعنوان وزیر به مجلس معرفی شوند.

علی راست گفتار