به گزارش زندگی نیوز،نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر واقعا این مساله سهم خواهی محسوب می شود و موجب ایجاد تفرقه می شود ما این اتهام را می پذیریم.
حسینیان گفت: ما برای اینکه به لیست واحد و مشترک برسیم پیشنهاد کردیم که گروهی از جبهه متحد اصولگرایان و پایداری تشکیل شود تا باب مذاکره نیز باز شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار است به لیست مشترک و واحد برسیم باید از مواضع خود عدول کنیم ولی دوستان می گویند فقط شما از مواضع خود عدول کنید و خودشان حاضر نیستند یک قدم عقب نشینی کنند و به پیشنهادات ما نیز ارزش قائل شوند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار زندگی مبنی بر جایگاه و وزن جبهه پایداری در معادلات جریان اصولگرایی گفت: اگر جبهه پایداری وزنی ندارد راحتشان بگذارید تا مردم جوابشان را بدهند.
حسینیان ادامه داد: بی اعتنایی بهترین جوابی است که می توان به اعضای جبهه پایداری داد. در واقع تاریخ جواب جبهه پایداری را خواهد داد.
وی در پایان در خصوص کاندید شدن در انتخابات مجلس آتی تصریح کرد: تصمیم این است که کاندید نشوم.
عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهادات اخیر اعضای این جبهه به ۸+۷ گفت: کمیته ۸+۷ از مواضع خود عدول نمی کند و برای پیشنهادات ما ارزش قائل نمی شود.