به گزارش همراهان، داریوش قنبری نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز زمان برگزاری انتخابات مجمع عمومی اتاق تعاون مشخص نیست افزود: طی صحبتهایی که با وزیر تعاون انجام گرفت قرار بر این شد که مجمع عمومی اتاق تعاون تشکیل شود و با تشکیل مجدد مجمع ، اتاق بازرگانی فک پلمپ خواهد شد.

نماینده مردم ایلام با اشاره به تشکیل جلسه کمسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون گفت: طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس وزیر تعاون برای پاسخ گویی به شکایت ۱۰۰ نفر از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی دعوت شد.

عضو کمسیون اجتماعی در ادامه درباره علل پلمپ شدن اتاق تعاون گفت: مشکلات گذشته و اقدامات مداخله جویانه برخی مقامات دولتی که خواستار در اختیار داشتن و نفوذ در اتاق تعاون بوده اند انتخابات مجمع این اتاق لغو و تا برگزاری صحیح انتخابات مجمع اتاق تعاون پلمپ شد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از مشکلات بعدی خاطر نشان کرد: این مشکل باید به شکل ریشه ای حل شود.

نماینده مردم ایلام تاکید کرد: نباید هیچ مقام دولتی یا حتی فردی که کارمند دولت است در عضویت اتاق تعاون حضور داشته باشد و این حوزه باید به صورت کامل در اختیار بخش غیر دولتی و تعاون باشد.