به گزارش افکارنیوز،

 احمد خرّم گفت: در بعد اقتصادی دولت دوازدهم باید تحولاتی را به وجود آورد. مهم‌ترین اولویت آینده اقتصاد ایران خروج کامل از رکود است. هر چند بخش‌هایی از اقتصاد کشور از رکود خارج شده است اما بخش‌های زیادی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی افزود: اقدام دولت در تک رقمی کردن تورم گامی مثبت است، اما این دستاورد به قیمت تشدید رکود به دست آمد. در چهار سال آینده باید با استفاده از راهکارهای صاحبنظران اقتصادی و ارتباط مستمر و نظارت توسط این کارشناسان در مقاطع کوتاه بر اقتصاد،  به مهار رکود پرداخت. طوری که هر تئوری اقتصادی برای خروج از رکود باید در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.