به گزارش مشرق،اسداله بادامچیان با بیان این مطلب به موضوع اظهارات جوانفکر و مقاومت وی در برابر حکم قضائی به زندگی گفت: جوانفکر فردی است که وقتی خاتون را منتشر می کند و به او تذکر می دهند نه تنها به تذکر عمل نمی کند بلکه به دیگران اهانت می کند. این یک رفتار بسیار غلط است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله دوم این است که وقتی به هیات منصفه می رود و محکوم می شود، هیات منصفه ای را که خود دولت تعیین کرده، نمی پذیرد و از این حکم نیز تمرد می کند. یعنی علیه دولت هم می ایستد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانفکر به خاطر کارهایی که کرده محکوم شده و اکنون نباید تمرد قضائی کند، زیرا این خود یک جرم دیگر است.

بادامچیان با اشاره به حمایت دولت از جوانفکر گفت: شخص جوانفکر مهم نیست و ما نمی خواهیم اشتباهات او را پای دولت بگذاریم. اما اگر دولت از او حمایت کند دیگر اشتباهات او هم مربوط به دولت می شود. لذا پیشنهاد من به دلت اینست که از او و افرادی که خلاف می کنند حمایت نکند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اذعان داشت: پیش از این هم به احمدی نژاد گفته بودم که جوانفکر برایت موجب دردسر می شود، زیرا او یک فرد مشکل آفرین است. جوانفکر را و گذشته او را می شناسم، لذا می دانم شیوه هایش مشکل ساز است.

این نماینده مجلس جریان انحرافی را جریانی به بن بست رسیده خواند و گفت: آنها که در مورد جریان انحرافی حرف می زنند می گویند کل قدرت را می خواهند تا به همه جا مسلط شوند. زیرا جریان انحرافی از طریق بیان که نمی تواند اهداف خود را پیش ببرد، از طریق زور باید به هدف خود برسد. پس باید قدرت را در دست داشته باشد.

وی ادامه داد: انحرافیون امروز به بن بست رسیده اند، زیرا می خواستند با هزینه های هنگفت نمایندگان شهرهای تک نماینده را بخرند و حداقل ۱۵۰ کرسی مجلس را در اختیار بگیرند. اما این موضوع امروز لو رفته و همه از این تصمیم با خبرند. بنابراین هر نماینده ای خود را منتصب به جریان انحرافی کند فاتحه اش خوانده است.

بادامچیان اضافه کرد: جریان انحرافی در بدست آوردن قدرت و حکومت شکست خورده و از آنجایی که عده و جایگاهی ندارد، نمی تواند در دولت بعدی بقایی داشته باشد، حتی به عنوان اپوزیسیون.