به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مسئولان و دبیران نخستین همایش جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی و دامی را به ویژه در شرایط تحریمها، نیاز راهبردی در کشور خواند و با اشاره به لزوم حمایت جدّی دولت از این بخش گفت:در کشور ما کشاورزی مانند بسیاری دیگر از بخشهای اقتصاد، نیازمند حمایت دولت است و همین امر لزوم توجه و حمایت مضاعف سیاستگذاران و دستاندرکاران را طلب میکند.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ضمن هشدار درباره امنیت غذایی کشور بالاخص در شرایط تحریم و تاکید بر لزوم حمایت جدی دولت از تولید داخلی کشاورزی و دامی کشور؛ خاطرنشان کرد: «سیاست‌های اقتصادی کشور نیاز به شفاف‌سازی دارند چرا که مسائل و مشکلات در بخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی جدّی است».

هاشمی‌رفسنجانی در ادامه این دیدار، برگزاری همایش‌های تخصصی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی را بسیار مفید و لازم خواند و با اشاره به تجربی بودن تولید کشاورزی در ایران، تصریح کرد: «امروزه دانش کشاورزی در سطح بین‌المللی و داخلی به دستاوردهای خوب و مفیدی رسیده است، اما متأسفانه هنوز بخش عمده تولیدات کشاورزی و دامپروری کشور به صورت سنتی به دست می‌آید».

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر و تبریک به دستاندرکاران برگزاری اولین همایش جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، ارائه نتایج علمی این همایش به بخش خصوصی و بهرهبرداران کشاورزی را مفید و تأثیرگذار خواند و افزود: از آنجایی که دولت سیاستگذار اصلی و عامل مؤثر اقتصاد کشور است، اقتصادی شدن تولید و کشاورزی منوط به برنامهریزی اصولی و علمی در این بخش است و معتقدم هر تلاشی برای ارتقای تولید و کشاورزی در کشور بدون درنظر گرفتن نقش و سیاستهای کلی ابتر خواهد بود، چرا که اگر اجرای سیاستهای کلی، حمایت دولت را به همراه نداشته باشد، به اهداف اصلی خود نخواهد رسید.