به گزارش رجانیوز، یک سایت ضدانقلاب وابسته به کاریکاتوریست سابق نشریات اصلاحطلب مدعی شده که مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی (بهرمانی) که بر اساس شکایت هوشنگ بوذری در سال ۲۰۰۵ برای دفاع از خود در دادگاه احضار، اما هیچگاه در مقابل قاضی حاضر نشد.

یک خبرنگار در انگلستان که روی این موضوع کار میکند تایید کرد که آقای هاشمی سرو شده است. سرو به معنای ابلاغ حکمی به محکوم است. به گفته یک منبع در آکسفورد، نسخههایی از حکم دادگاه عالی انتاریو امروز از طرف وکیل هوشنگ بوذری به دانشگاه آکسفورد و دانشکدهای که مهدی هاشمی دانشجوی آنجا محسوب میشود فرستاده شده. به گفته شاهدان، آقای هاشمی در محل دانشگاه حاضر نبوده است. نسخههای حکم به دانشکده، صندوق پستی در دانشگاه و دبیرخانه دانشگاه آکسفورد رسیده است.