به گزارش افکارنیوز،

زهرا نژاد بهرام با اشاره به این که از روزچهارشنبه برنامه نامزدهای شهرداری تهران با حضور خبرنگاران ارائه می شود گفت : طبق زمان بندی انجام شده منتخبان در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ شورای شهر برنامه های خود را ارائه کردند.

روز ۵ شنبه ظهر ارائه برنامه ها به اتمام رسیده و رای گیری نهایی انجام می شود.