به گزارش ایلنا،نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم از جمع آوری امضای نمانیدگان برای استیضاح مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت احمدینژاد خبر داد.

داریوش قنبری با اعلام این خبر گفت: عزل و نصب‌های فرمانداران در آستانه انتخابات مجلس نهم که به نظر می‌رسد با نگاه انتخاباتی باشد از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر کشور است.

وی افزود: از دیگر محورهای استیضاح مصطفی محمدنجار می‌توان به تاثیر کانون‌های قدرت در تصمیم گیری‌های وزارتخانه و همچنین ضعف‌های مدیریتی وزارت کشور در برخی مناطق و حتی در خود تشکیلات وزارتخانه اشاره کرد.

نماینده ایلام با بیان اینکه در گذشته هم از این دست طرح‌ها درمجلس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: باتوجه نارضایتی‌هایی که در میان نمایندگان از عملکرد وزیر کشور وجود دارد به نظر می‌رسد در صورت مطرح شدن استیضاح وزیر کشور در مجلس این طرح با اقبال نمایندگان مواجه شود.