امیدوار رضایی' عصرجمعه درحاشیه مجلس ترحیم 'احمد رضایی' در فولاد شهر اصفهان در گفت وگو با ایرنا افزود: براساس اطلاع دقیقی كه تا چند روز قبل از درگذشت فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، او در سلامت كامل بوده است.

وی اظهارداشت: قرار است یک کمیته حقوقی متشکل از خانواده این مرحوم، وزارت امور خارجه و پلیس بین الملل دلیل فوت احمد رضایی را پیگیری کنند.

عضو هیات ‌رئیسه مجلس با بیان اینکه اطلاعات زیادی درباره مشکوک بودن درگذشت این مرحوم در اختیار دولت امارات است، اظهارداشت: پلیس دبی باید این اطلاعات را به طور کامل در اختیار ما بگذارد تا بتوانیم رسیدگی بهتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه همکاری دولت امارات تنها درحد واگذاری جسد به خانواده این مرحوم بوده است، تصریح کرد: مقامات امارات تاکنون اطلاعات خاصی را در اختیار ایران قرار نداده اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دادستانی دبی فقط می گوید موضوع درحال بررسی است، خاطرنشان کرد: بهانه آنها این است که هنوز به موضوع مشخصی نرسیده اند و منتظرند که تحقیقات شان تکمیل شود.

وی افزود: ما پیشنهاد دادیم تا تیمی متشکل از وزارت امورخارجه، پلیس آگاهی و پزشکی قانونی ایران به همراه پلیس بین الملل به امارات بروند تا این موضوع سریعتر بررسی و نظارت بر روند تحقیقات برای قضاوت بهتر نیز انجام شود.

عضو هیات ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سفیر امارات در ایران، قول داده تا پیگیریهای لازم را انجام دهد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برسیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگارایرنا درباره تهدید تلفنی مقتول نیز اظهارداشت: احمد چندین بار این مطلب را گفته بود و دو موبایل داشت و اکنون در اختیار پلیس امارات است که آنها را در اختیار ما نگذاشته اند.

رضایی افزود: رایانه و اسنادی که احمد رضایی در اتاق داشته در اختیار مقامات امارات است و تا ما به آنها دسترسی پیدا نکنیم، نمی دانیم چه کسانی با وی در تماس بوده و آیا تهدیدی از طرف کسی صورت گرفته یا خیر؟

وی ادامه داد: روشن شدن درگذشت احمد تنها با بدست آوردن فیلم داخل هتل و اسنادی که در داخل اتاق آن مرحوم بوده قابل بررسی و استناد است.

این نماینده مجلس همچنین درباره همراهان احتمالی این مرحوم گفت: اینکه کسی با او همراه بوده یا اینکه اتفاق بیرون هتل رخ داده و بعد او را به داخل هتل کشانده اند؛ اطلاع نداریم.