خبرآنلاین: علاوه بر این دو عضو بزرگوار جبهه پایداری( یعنی همان تشکلی که منتقدانش معتقدند آقای احمدی نژاد و مشایی را با دست پس می زند و با پا پیش می کشد) چند نفر دیگر از اعضا با آنها همداستان شده اند اما تعداد بیشتری از موسسان و عناصر اصلی این جریان، با اینکه جناب دبیر کل(آقای آقاتهرانی) فرموده اند که اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری نامزد نمی شوند، به حرف ایشان گوش نداده اند و در صدد بخت آزمایی و وزن کشی خود در انتخابات اسفند هستند. عده ای دیگر هم با اتخاذ مواضع مبهم، منتظر هفته ها و ماههای آینده اند و چشمشان به بادنمای سیاست دوخته شده تا در زمان مقرر تصمیم بگیرند. جناب دکتر باقری لنکرانی هم گفته است از آخرت خود می ترسد و به همین دلیل برای نامزدی مردد است.

این حقیر به عنوان یک رای دهنده به شدت علاقمند است که جبهه پایداری با تمام قوای مادی و معنوی(یعنی از جناب محصولی گرفته تا جناب آقاتهرانی) در انتخابات شرکت کند. زیرا مواضع اخیر یزرگان این تشکل باعثشده است که عده ای - به حق یا ناحق - اعضای جبهه پایداری را به سهم خواهی و جرزنی و… متهم کنند. رفع این اتهام تنها با حضور در انتخابات - ولو با لیست جداگانه - امکان پذیر است. و برعکس، غیبت در انتخابات معنایی جز وحشت از رقابت، نگرانی از رای نیاوردن و اعتراف به نداشتن کمترین پایگاه اجتماعی ندارد.

خدارا چه دیده اید؟ شاید یک سونامی جدید اتفاق افتاد و مانند دوم خرداد۷۶ و سوم تیر ۸۴، مردم، رفتاری خارق العاده از خود نشان دادند و مجلس پر شد از "جبهه پایداری".