علي مطهري نماينده مردم تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا كانديداي انتخابات دور نهم مجلس شوراي اسلامي مي شويد، گفت: به احتمال ۸۰ درصد براي انتخابات دور نهم مجلس نامزد مي شوم.