مشرق: عدم ارسال پیام تسلیت احمدی نژاد برای درگذشت فرزند محسن رضایی سوالات متعددی را در افکار عمومی به وجود آورده است. تمامی مسوولان ارشد نظام برای رضایی پیام تسلیت فرستادند. احمدی نژاد پس از ارسال پیام تسلیت برای پادشاه عربستان مورد انتقادات جدی قرار گرفت.