به گزارش فارس، امیر حبیبالله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست خبری که صبح امروز شنبه به مناسبت فرارسیدن روز نیروی دریایی برگزار شد، گفت: رزمایش بزرگ نیروی دریایی ارتش با نام "ولایت ۹۰" در منطقهای به وسعت دریای عمان تا اقیانوس هند برگزار میشود.

سیاری ادامه داد: این رزمایش در آیندهای نزدیک آغاز میشود و از نظر جغرافیا و تجهیزات وسعت قابل توجهی دارد و در آن یگانهای نیروی دریایی ارتش توانمندی خود در دفاع از کشور را به نمایش میگذارند.