غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربتجام و عضو کمیته ویژه بررسی فساد مالی اخیر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به ادامه بررسیهای کمیته متبوعش درباره فساد مالی اخیر گفت: هماکنون کمیته ویژه روی ۲ موضوع اسناد اعتباری و تسهیلات همچنان مشغول بررسی فساد مالی اخیر است؛ در پرونده فساد مالی اخیر برخی امکانات دولتی اخذ شده و از منابع طبیعی و زمین برای استفاده در شهرکهای صنعتی استفاده شده است.

وی در ادامه افزود: حمایت‌های که از ناحیه وزارتخانه‌ها از گروه آریا صورت گرفته نیز در دستور کار بررسی کمیته ویژه مجلس قرار دارد چرا‌که کار گروه آریا بسیار وسیع بوده و فقط جهت‌گیری فعالیت آنها در حوزه صنعت نبوده، بلکه مفسدان در حوزه‌های بازرگانی، راه‌سازی و موارد مختلف دیگری نیز فعالیت کرده‌اند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: ما در ابتدای بررسی پرونده فقط ۲۷ شرکت از مجموعه شرکت‌های متعلق به گروه فاسد را کشف کرده بودیم اما در حال حاضر حدود ۶۵ شرکت متعلق به مفسدان در کمیته ویژه تحت بررسی قرار دارد.

اسداللهی ادامه داد: این ۶۵ شرکت به نام مفسدان فساد مالی اخیر ثبت شده و ما به جد در حال بررسی روند‌های مالی این شرکت‌ها هستیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد اسناد و گزارش بررسی‌های کمیته ویژه نیز، بر اساس قانون گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار ناظر ویژه قوه‌قضائیه قرار گرفته و ما جلسات متعددی در گذشته و در حال حاضر با حجت‌الاسلام اژه‌ای داریم.

عضو کمیته ویژه بررسی فساد مالی اخیر در مجلس اظهار داشت: در این جلسات اسناد جدید کمیته ویژه را تقدیم دادستان کل کشور کردیم.