کاظم جلالی در گفتگو با مهر، با اشاره به تحولات اخیر کشور مصر گفت: تصور اولیه آمریکا و غربی ها در مصر این بود که صرفا مهره را جابه جا کنند، یعنی عملا حسنی مبارک را جابه جا کنند و ارتش را بر سر کار بیاورند.
وی افزود: در این میان ارتش مصر هم دچار اشتباه بزرگی شد و در ارتباط با قانون مجلس اعلام کرد که باید ده نماینده در مجلس داشته باشند و این یادآور اقدامات حسنی مبارک بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در زمان حسنی مبارک هم نمایندگانی از سوی وی برای مجلس انتخاب می شدند و مسئولیت‌های کلیدی هم به آنها داده می شد.

جلالی با تاکید بر اینکه ملت مصر احساس می کنند روند فعلی با دوران حکومت حسنی مبارک تفاوتی ندارد، گفت: این امر موجب شد تا بازگشتی در مردم مصر شکل بگیرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس با بیان اینکه غربی ها تصور می کردند انقلاب مردم مصر ریشه ای نیست، گفت: برهه کنونی مصر نشان می دهد که مردم مصر در صحنه هستند و به صورت کامل تحرکات را تحت نظر دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به آینده تحولات مصر گفت: ارتش مصر در آینده تسلیم مردم خواهد شد و مردم حکومت را به دست خواهند گرفت.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب مردم مصر تکاملی است و ملت نشان داده است که در صحنه خواهد ماند، گفت: سابقه ملت مصر نشان می دهد که آنها متمدن و با فهم هستند اما متاسفانه ۴ دهه است که فریز شده اند و در حال حاضر یخشان باز شده است.