به گزارش افکارنیوز،

 حسین کمالی، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان خانه احزاب ایران با اعلام خبر تعیین هیئت رئیسه جدید خانه احزاب گفت: در جلسه امروز خانه احزاب هیئت رئیسه دوره جدید برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

وی افزود: انتخابات هیئت رئیسه در هر دوره از خانه احزاب به صورت نوبتی است که این دوره بعد از ریاست فراکسیون اصولگرایان و مستقلین نوبت فراکسیون اصلاح طلبان است.

کمالی خاطرنشان کرد: ممکن است چهره دیگری هم امروز برای هیئت رئیسه کاندید شود اما به هرحال این دوره نوبت فراکسیون اصلاح طلبان است و بنده هم مسئول این فراکسیون هستم.

 در دو دوره قبل به ترتیب حسن غفوری فرد از فراکسیون اصولگرایان و قدرتعلی حشمتیان از فراکسیون مستقلین ریاست خانه احزاب را به عهده داشتند.