گروه سیاسی- با این حال آن شهرداری می‌تواند چنین طرح‌هایی را در کشور به اجرا درآورد که نگاهی غیرسیاسی به اداره پایتخت داشته باشد. به گزارش افکارنیوز، این درحالیست که به‌نظر می‌رسد با توجه به ترکیب شورای آینده شهر تهران، از هم‌اکنون نگاه سیاسی جای نگاه تخصصی را گرفته و انتخاب محمدعلی نجفی به‌عنوان شهردار تهران به‌خوبی نشان داد که شورانشینان بیش از آنکه دغدغه پایتخت را داشته باشند، به منافع حزبی خود می‌اندیشند.

شهردار جدید تهران در روزهای آینده و با انتصاب معاونان خود به‌خوبی نشان خواهد داد که برای اداره شهر، آیا مطالبات تهرانی‌ها را در نظر خواهد گرفت و یا سهم‌خواهی شورانشینان و منافع حزب کارگزاران را حفظ خواهد کرد؟ آینده نشان خواهد داد دود این نگاه‌های سیاسی چطور به چشم مردم می‌رود.