علی رضا زاکانی در گفت و گو با همراهان نیوز افزود: جلسات کمیته تحقیق و تفحص از سایپا به صورت هفتگی برگزار می شود اما طبق قانون اجازه انتشار مطالب عنوان شده را تا نتیجه نهایی نداریم.

وی با اشاره به اینکه ریاست کمیته تحقیق و تفحص از سایپا بر عهده قاضی پور می باشد خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس این تحقیق و تفحص در شش ماه انجام می شود و اگر زمان کافی نبود کمیته می تواند درخواست زمان بیشتری را نماید.

زاکانی درباره اینکه آیا شش ماه زمانی کافی برای بررسی و تحقیق و تفحص از سایپا است گفت: امیدواریماین زمان کافی باشد.