به گزارش كيهان، شنيده هاي موثق حاكي است؛ وي گفته كه برنامه هاي شبه سياسي و سياسي من و تو، مخالفان ايران را افرادي دين ستيز، لاابالي و بي سواد معرفي مي كند.
وی از «رها - ع»، «سالومه - س» و «امید - خ - ت» به عنوان نفوذی های نظام نام می برد که با کارهای سطحی و ناشیانه، به نظام دینی ایران کمک می کنند.
این برنامه ساز که در جمع دوستان خارجی خود صحبت می کرده، رویه بهایی گری و ضدیت با فرهنگ ایرانی را سبب ریزش شدید مخاطب من و تو دانسته است.
نگراني از نفوذي هاي نظام مدتهاست دامن مسئولان (VOA) را هم گرفته و اخراج هاي اخير در اين شبكه، حاصل همين نگراني است.