به گزارش فارس، علی اصغر زارعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جریان انحرافی به صورت سازمان یافته نبوده و دارای مبانی فلسفی نیست بلکه نوعی القائات است که در داخل کشور ایجاد شده است.

وی ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد لزوم تغییر قانون اساسی گفت: ضرورت تغییر قانون اساسی نیاز به مطالعه داشته و باید مطالعات پژوهشی در این زمینه انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: عملکرد مجلس هشتم در برخی زمینه‌ها اقدامات مطلوبی است، اما در برخی اقدامات نیز ضعیف عمل کرده است. وی تصریح کرد: حمایت از هدفمندسازی یارانه‌ها از حرکت‌های مطلوب مجلس هشتم بوده و یکی از حرکت‌های ماندگار این مجلس محسوب می‌شود.

زارعی با بیان اینکه مجلس هشتم در تعامل با دولت مطابق انتظار مردم و مقام معظم رهبری حرکت نکرده است، افزود: مجلس در مجموع در مواجه با مراکز بین‌المللی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی موضع‌گیری‌های مطلوبی داشته است. وی ادامه داد: همچنین در زمینه توسعه فرهنگی بین مجلس و دستگاه‌های مجریه وحدت نظر وجود نداشته و اتحاد رویه دیده نمی‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص فعالیت‌های سایر احزاب جبهه پایداری اعلام نظر نمی‌کند و تنها در این زمینه با اعلام برنامه‌های خود در راستای اهداف این جبهه گام بر می‌دارد.

وی بر ضرورت تعامل در زمینه تحقق اتحاد اصولگرایان تاکید کرد و افزود: اشتباهات و خطاهای گروههای دیگر از سوی جبهه پایداری مورد توجه قرار میگیرد.زارعی با بیان اینکه تا زمان انتخابات در راستای شکلگیری اتحاد کوشش میشود، افزود: تقویت اصولگرایی از برنامههای جبهه پایداری محسوب میشود.وی گفت: سعی میشود در راستای ایجاد اتحاد با سایر گروهها به مبانی و اصول آنان و اطاعت از ولیفقیه توجه شود.این عضو جبهه پایداری تاکید کرد: جبهه پایداری بر ارزشهای انقلاب تاکید داشته و بر مبنای توجه به منویات مقام معظم رهبری برنامههای خود را برای ورود به انتخابات اعلام میکند.وی متذکر شد: هیچ سندی در خصوص انحرافی بودن برنامههای مشایی وجود ندارد و تا کنون نیز استناداتی به مجلس در این زمینه ارائه نشده است.زارعی حاشیهسازیهایی همچون مکتب ایران در برابر مکتب اسلام، قرار دادن روحانیت در حاشیه و روحیه خاص فرهنگی این گروه را عامل انحرافی خواندن مشایی عنوان کرد