روح الله حسینیان با اشاره به اینکه متاسفانه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تکرار همان مواضع قبلیشان درباره انتخابات سال ۸۸ هستند ، به روزنامه وطن امروز گفت : ایشان در صحبتهای چند وقت اخیرشان نیز مجددا شائبههایی راجع به انتخابات و صحت رایگیری و شمارش آرا را بیان کرده و آشکارا از این موضوع سخن میگویند که مردم به سیستم انتخاباتی کشور اعتماد ندارند.

صحبتهای اخیر آقای هاشمی شائبه تدارک ایشان برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را زنده میکند و نشان میدهد که ایشان در تدارک هستند اقداماتی را در این انتخابات سازماندهی کنند اما امیدواریم که با نگاه دقیق به گذشته، آقای هاشمی دوباره راه گذشته را نرفته و کاری نکنند تا اظهاراتشان مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد .