نماینده آبادان در گفتوگو با قانون در ارتباط با آخرین وضعیت استیضاح وزیر نیرو گفت: بناست روز یکشنبه یا دوشنبه استیضاح کنندگان جلسهای با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی داشته باشند تا در مورد استیضاح و دلایل مطرح نشدن آن گفتوگو شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر استیضاح کنندگان وزیر نیرو برای مطرح شدن این استیضاح عزم جدی دارند و از تصمیم خود کوتاه نیامده‌اند، چرا که وزات نیرو به وظایف قانونی خود در قبال مسائلی همچون پرداخت مطالبات شرکت‌های برق، بدهی پیمانکاران، حقوق کارکنان خود و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها عمل نکرده است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به برخی خبرها در مورد اینکه استیضاح‌کنندگان در جلسه‌ای با وزیر نیرو از توضیحات وزیر قانع شده‌اند، یادآور شد: استیضاح‌کنندگان هیچ جلسه‌ای با وزیر نداشته‌اند و از تصمیم خود در مورد استیضاح وزیر نیز کوتاه نیامده‌اند.
کعبی با تاکید بر اینکه این استیضاح هماکنون بیش از ۶۰ امضا دارد، خاطرنشان کرد: هیات رییسه، استیضاح وزیر اقتصاد را علت مطرح نشدن استیضاح وزیر نیرو عنوان کرده بود اما هماکنون باید دید که به چه علت این استیضاح از سوی هیات رییسه اعلام وصول نمیشود.