علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به اظهارات منتسب به خود درباره اینکه سندی برای منحرف بودن مشایی وجود ندارد، گفت: خبرنگار فارس در استان زنجان از بنده پرسید، آیا شما سندی برای دخالت مشایی در اختلاس دارید یانه و بنده گفتم من سندی ندارم و اسناد در کمیسیون اصل۹۰ مجلس است.

وی افزود: مشکل ما با امثال مشایی اعتقادی است و ما معتقدیم آقای مشایی به لحاظ اعتقادی منحرف است و در این بحثهیج تردیدی وجود ندارد.

زارعی در پایان ضمن درخواست از رسانهها برای رعایت اخلاق حرفهای در انعکاس اخبار، گفت: جریان انحرافی نمود عینی دارد و این نمود در انحرافات ارزشی مشهود است.