اعتدال: دستغیب با طرح این پرسش که آیا همه آحاد ملت این دسترسی را دارند که اگر حکمی علیه آنان صادر می شود بتوانند یک ساعت،یا یک روز و حتی یک هفته بعد با رایزنی رییس جمهور آن را متوقف کنند،گفت:به نظر می رسد که در این مساله رعایت قانون و عدالت نشده است.

عضوفراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به سابقه قانون گریزی های این افراد، بی توجهی و مقاومت جوانفکر در برابر حکم قاضی، زیاد هم غیر منتظره نبود، اما اشکال اینجاست که چرا اجرا نشدن قانون شامل حال جوانفکر شده و تاوان مصاحبه با مشاور رییس جمهور را یک روزنامه می دهد؟

سیداحمدرضا دستغیب(فخرالدین) با اشاره به اتفاقی که در روزنامه ایران رخ داد افزود: حکمی را قوه قضاییه صادر می کند اما مشاور رییس جمهور به آن تمکین نمی کند و عده دیگری در برابر اجرای این حکم مقاومت می کنند که سوژه خبری رسانه های مخالف نظام می شود.

وی با اشاره به توقیف موقت روزنامه اعتماد گفت: اگر تعطیلی روزنامه اعتماد به خاطر مصاحبه با جوانفکر است و حرفهای مشاور رییس جمهور این همه جنجال به پا کرده، که باید با جوانفکر برخورد شود.

نماینده شیراز با تاکید بر اینکه اگر اشکالی در مطالب منتشر شده وجود دارد، باید در جوانفکر باشد نه در روزنامه اعتماد، گفت: اگر ایرادی هست و حرف نامناسبی گفته شده، باید با مشاور رییس جمهور برخورد کنند. اینجا به نظر می آید که دیواری کوتاه تر از روزنامه ها و خبرنگاران وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه وقتی حکم قضایی صادر می شود، اجرای آن الزام دارد، گفت: برای معاون رییس جمهور حکمی صادر میشود، اما متاسفانه دیدیم که جوانفکر مقاومت میکند و به جای آنکه قوه قضاییه بر اجرای آن حکم تاکید کند و به خاطر مقاومت جوانفکر، جریمه قانونی تعیین شود، متاسفانه اجرای آن حکم یک ساعت بعد متوقف میشود!
دستغیب با طرح این پرسش که آیا همه آحاد ملت این دسترسی را دارند که اگر حکمی علیه آنان صادر میشود، بتوانند یک ساعت، یا یک روز و حتی یک هفته بعد با رایزنی رییس جمهور آنرا متوقف کنند، گفت: به نظر می رسد که در این مساله رعایت قانون و عدالت نشده است، از سویی دیگر هم روزنامه ای توقیف موقت می شود و تاوانش را کارکنان و روزنامه نگاران آن روزنامه میدهند.

این نماینده اصلاح طلب با تاکید براینکه اگر ایرادی باید گرفته شود؛ به عقیده من متوجه مشاور رییس جمهور است گفت: اگرجوانفکر آن حرفها را نزده که باید تکذیب کند و اشکالی هم ندارد که روزنامه اعتماد تاوان دروغ پراکنی را بدهد، اما اگر آن حرفها را زده که خود وی باید پاسخ دهد چرا چنین حرفهایی زده است.

نماینده شیراز با یادآوری اینکه تاکنون هرکسی سوژه رسانه های مخالف و معاند نظام قرارمی گرفت از سوی اصولگرایان انتقاد می شد، افزود: متاسفانه مدتی است که برخی اعضای دولت نهم و دهم به اشکال مختلف و به وسیله رفتارهای افراد مختلف در دولت، سوژه ای برای زیر سوال بردن نظام شده اند.

عضو کمیسیون صنایع گفت: احمدی نژاد باید پاسخ دهد که چرا چنین کسی و زیر مجموعه هایی را در دولت انتخاب کرده که چنین حرفهایی را میزنند که حرفهایشان و تبعات مقاومت آنان در برابر قانون، خوراک تبلیغاتی رسانه های معاند نظام می شود و از آن مهمتر اینکه چرا جوانفکر و افراد مشابه او را درچنین مقامهایی قرار داده است؟

وی با اعلام اینکه ما هنوز نمیدانیم چرا این حکم متوقف شده است؟ گفت: پایبندی به قانون اقتضا می کند که اگر حکمی علیه فردی صادر شد، آن فرد به قانون احترام بگذارد و اگر قرار است خودش را به دادستانی و یا جای دیگری معرفی کند، به حکم قاضی گردن نهد و خودش را تسلیم کند.

وی با یادآوری اینکه قانون اساسی صراحت دارد که همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان هستند، گفت: اما به ظاهر این اصل قانون اساسی برای بعضی ها اعمال نمی شود.

عضوفراکسیون خط امام(ره) با اشاره به عملکرد گذشته دولتهای نهم و دهم گفت:البته با توجه به سابقه قانون گریزی های دولت و اجرای سلیقه ای قوانین مصوب مجلس، می توان چنین نتیجه گرفت که از این پس نباید انتظار داشته باشیم برخی اعضای دولت به قوانین قضایی هم احترام بگذارند.