به گزارش پانا، پنجمین اجلاس وزرای سه کشور ابتکار سه جانبه در روز دوشنبه ۷ آذر ماه جاری در کابل پایتخت کشور افغانستان تشکیل میشود.

در این اجلاس مصطفی محمدنجار وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رأس هیئتی عالی‌رتبه از جمهوری اسلامی ایران و وزرای مبارزه با موادمخدر افغانستان و پاکستان و معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) شرکت خواهند داشت.
همچنین هفتمین نشست مقامات ارشد مبارزه با مواد مخدر کشورهای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان نیز در روز یکشنبه ششم آذر در کابل برگزار خواهد شد. در این نشست کارشناسان ارشد سه‌ کشور و نمایندگان دفاتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) از وین، تهران، کابل و اسلام‌آباد؛ روند همکاریهای سه‌جانبه به‌ویژه موضوعات عملیاتی و اقدامات مرکز برنامه‌ریزی مشترک(JPC) تهران را مورد بحثو تبادل نظر قرار خواهد داد و تصمیمات جدیدی در قالب توصیه‌ها، به پنجمین اجلاس وزراء برای تصویب پیشنهاد می کنند.
ارائه گزارش در مورد سیاستها و استراتژیهای کنترل موادمخدر و سهم قاچاق موادمخدر و پیش‌سازها؛ در قالب ابتکار سه‌جانبه، ارائه دیدگاهها در مورد مرکز برنامه ریزی مشترک(JPC) و وضعیت عملیاتها، ارائه راه حل برای عملیاتی نمودن بیشتر افسران رابط دائمی و رابطین کشوری(PLOs and CFPs) و اجرای گشت‌ مرزی و عملیات منظم، ارائه دیدگاه‌ها در مورد وضعیت دفاتر رابط مرزی؛ ارائه راه حل برای عملیاتی نمودن دفاتر رابط مرزی، وضعیت و تأثیر ارتباط مخابراتی بین سه کشور، ارائه پیشنهاد‌ات در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب ابتکار سه جانبه از اهم موضوعات مورد بحثدر هفتمین نشست مقامات ارشد و پنجمین اجلاس ابتکار سه‌جانبه می‌باشند که مورد بحثو تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
همچنین محمدنجار وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این سفر با مقامات عالیرتبه کشورهای افغانستان و پاکستان و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) دیدار و در خصوص همکاریهای فیمابین و برنامهریزی در زمینه برنامههای پیش رو در امر مبارزه با مواد مخدر و دیگر موضوعات مورد علاقه به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.