به گزارش واحد مرکزی خبر ، در این برنامه رئیس جمهور در خصوص آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی ایران، منطقه و جهان و همچنین با ایرانیان مقیم خارج گفتگو خواهد کرد.