سرویس سیاسی افکار نیوز - قنبری گفت: ابهامی در خصوص امضاهای پس گرفته شده طرح سوال از رئیس جمهور وجود دارد وباید هرچه سریعتر اسامی این افراد منتشر شود .
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی افکار نیوز با بیان اینکه کمیته ای پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور تشکیل شده است گفت: این کمیته متشکل از ۵ نفر می باشد و تا به نتیجه رسیدن سوال از رئیس جمهور فعالیت آن ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: مسائلی که ممکن است در ارتباط با طرح سوال از رئیس جمهور پیش بیاید توسط این کمیته ازطریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد وهمچنین موظف به جلوگیری ازموانع و سنگ‌اندازی‌های احتمالی که بر سر راه طرح سوال از رئیس جمهور است.
نماینده ایلام با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان تحت فشارهای خاصی امضای خود را پس گرفته اند گفت: طرح سوال از رئیس جهمورهمچنان امضاهای کافی خود را دارد و امیدوار هستیم این طرح هرچه سریعتر در دستور کارمجلس قرار گیرد.


۷۲ نفر آخرین آمار امضا کنندگان است

عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه تعداد امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور طبق آخرین اخبار ۷۲ امضا است افزود: ¼ تعداد نمانیدگان مجلس این طرح را امضا کرده اند. وبراساس قانون مشکلی برای طرح آن در مجلس وجود ندارد.

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس اعضای این کمیته را، مسعود پزشکیان، سیدرضا اکرمی، سیدحسین دهدشتی، علی مطهری و عوض حیدرپور شهرضایی دانست.
یکی از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور با اشاره به اینکه ابهامی در خصوص امضاهای پس گرفته شده در این زمینه وجود دارد افزود: بسیاری از نمایندگان معتقد هستند تعداد امضا کنندگان این طرح بیش از این بوده اند و کوتاهی در این خصوص ایجاد شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: باید اسامی کسانی که امضا خود را پس گرفته اند هرچه سریعتر منتشر شود تا این ابهام بر طرف گردد زیر ا امضا کنندگان این طرح افراد بسیار مصمم بودند که به راحتی امضای خود را پس نمی گرفتند.

نماینده ایلام خاطر نشان کرد: عدم اجرای بسیاری از قوانین مصوب شده تخطی به اجرای قوانین از دلایل اصلی طرح سوال رئیس جمهور توسط نمایندگان است