به گزارش آتی نیوز؛ چندی پیش خبری در سایتهای خبری منعکس گردید مبنی بر اینکه یکی از نماینده های مجلس که از قضا ریاست یک کمیسیون مهم را هم دارد مدرک دکترای قلابی داشته و مدرک وی معتبر نمی باشد.

بنا به این گزارش؛ خبرنگار سیاسی آتی نیوز در ادامه بررسی های خود به این نتیجه رسیده که فرد مورد نظر سابقه نفاق هم داشته و در سال ۶۰ که خودش مدعی است معاون فرماندار بوده، توسط نیروهای امنیتی در خیابان جعفری شهر خود دستگیر نیز شده بود.

هر چند که در توبه و بازگشت همواره باز بوده و این فرد هم مدعی است که در جبهه های نبرد حق علیه باطل هم حضور داشته است اما با توجه نزدیکی ایام سرنوشت ساز انتخابات مجلس و تلاش های وی برای دوره اخیر ، شایسته است مسئولین ذیربط از جمله شورای محترم نگهبان به این امور حساسیت ویژه ایی داشته و با بررسی های دقیق تر مانع نفوذ افرادی با این سوابق در جایگاه مهم قانون گذاری بشوند.