فردا: سئوال از رئیس جمهور به عمر این مجلس نخواهد رسید، این جمله گفته بسیاری از کارشناسان برای عاقبت سئوال از رئیس دولت توسط مجلس است، مجلسی که خود برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب عزمش را جزم کرد تا رئیس قوه مجریه را برای پاسخ به سئوالات و رفع ابهامات به صحن علنی بکشاند. گرچه در ابتدای امر و در هنگام جمع کردن امضاها، نمایندگان اقبالی دور از تصور از انجام آن داشتند، اما هیچگاه مشخص نشد یک شبه چه شد که همان نمایندگان اعلام کردند از این کار منصرف شدهاند، گرچه کاتوزیان فشار دولت بر نمایندگان و وعدههایی برای حل مشکلات حوزههای انتخابیه را در این باره مورد اشاره قرار داده بود.خانه ملتی‌ها می‌گویند که سئوال نه برای نشان دادن در راس امور بودن مجلس، که برای دادن فرصتی به رئیس جمهور برای رفع شبهات وکلای ملت است، بر همین اساس باید رئیس دستگاه مجریه ر برای پایان دادن به دغدغه‌ها به صحن بیاید، دغدغه‌هایی تا استعفای علی مطهری به عنوان یکی از نمایندگان پایتخت پیش رفت.

اینبار نیز مطهری برای چندمین بار کمر همت بست تا همراه تنی چند از منتقدین دولت در برابر هجمه‌ها ایستاده و تا تحقق سئوال از رئیس جمهور از پای ننشیند. با این عزم بود که هیاتی ۵ نفره برای پیگیری‌های جزئیات این سئوال تشکل شد. مطهری، اکرمی، پزشکیان، حیدرپور و دهدشتی ۵ نفری هستند که بنا شده به نمایندگی از سایرین سنگینی این بار را به دوش کشند.

و باز هم برای «سئوال از رئیس جمهور» امضا جمع شد اما امضا کنندگان عملکرد هیات رئیسه را دلیل عدم اعلام وصول آن تا به امروز عنوان می‌کنند، به گونه‌ای که حتی مطهری در روز استعفا گفت که هیئت رئیسه مجلس از پرونده‌های زیر بغل رئیس جمهور می‌ترسد.

در این خصوص حسین سبحانی نیا در گفتگو با «فردا» به دفاع از عملکرد هیات رئیسه برمی خیزد و می‌گوید: ما هیچ گونه دخالتی در عقب انداختن اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور نداریم، به محض اینکه با حدنصاب امضا تقدیم هیات رئیسه شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

او تاکید می‌کند که هیات رئیسه مجلس طبق قانون نه می‌تواند جلو امضا را بگیرد و نه می‌تواند تشویق به امضا کند.

از سویی دیگر سیدرضا اکرمی از اعضای کمیته ۵ نفره به «فردا» می‌گوید که این کمیته تا به حال هیچ فعالیتی در خصوص پیگیری جزئیات و امضاهای این طرح نداشته و به نوعی هنوز به بار و دار نرسیده است.

اما اظهارات عوض حیدر‌پور خلاف اکرمی است. او از جلسات پی در پی کمیته خبر می‌دهد و می‌گوید که محورهای متنوع در این باره مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی نیز با حضور اعضا اتخاذ شده.

وی با خودداری از بیان جزئیات این تصمیات، از حد نصاب امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور خبر می‌دهد و می‌گوید که به احتمال زیاد آن را در اولین روز کاری مجلس، برای اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد.

با وجود مصمم بودن بهاستانی‌ها باید منتظر ماند و دید آیا بهارستانی‌های خواهند توانست بر پاستور نشینان فائق آیند و رئیس دولت را به «پاسخگو» کنند و یا باز هم تیر سئوال به سنگ اقلیت دولتی‌های مجلس می‌خورد و …!

و اما یک یادآوری به اهالی بهارستان؛ با توجه به اتفاقات و حوادثی از جمله خانه نشینی آقای احمدینژاد، اختلاس ۳ هزار میلیاردی در بانکهای دولتی کشور، بیکاری، تورم و... و مهمتر از همه خواست اذهان عمومی برای شفاف سازی این موارد از سوی رئیس جمهور سوال فرصتی است که می تواند نقش نظارتی مجلس را ارتقا بخشد. سوال از رئیسجمهور از جمله وظایف، اختیارات و حقوق نمایندگان است، در میدان بازی شما تنها کسانی هستید که میتوانید در روند اعتماد سازی بسیار راه گشا باشید.