به گزارش شرق: روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به مطلبي با عنوان نگاهي به تغييرات مديريتي بانك مركزي/ مديران رفتني؛ گراني ماندني توضيحاتي را به دفتر روزنامه ارسال كرده كه در پي ميآيد:

ضمن تاکید بر اصلاح متن، به آگاهی می‌رساند سرکار خانم کیانی‌راد در سال ۱۳۷۲ به عنوان محقق اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌المللی بانک مرکزی، پیشنهاد ساماندهی اطلاعات و آمار مورد نیاز محققان با استفاده از شبکه اطلاعاتی در اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌المللی را به مدیریت وقت ارایه داد و بر همین مبنا ایشان علاوه بر وظایف محوله به عنوان محقق اداره، مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی مربوطه با بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بانک مرکزی را به عهده گرفت، مدت زمان این اقدامات شش ماه بود و بعد از آن ادارات فوق‌الاشاره رأسا پشتیبانی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بر عهده گرفتند.

انتظار ميرود جهت افزايش غناي مطالب مندرج در آن روزنامه، اطلاعات مربوط به سوابق شخصي افراد، با رعايت حقوق فردي افراد و با استفاده از منابع دست اول (و نه صرفا برداشت سطحي از ساير رسانهها) صورت گيرد.