مشاهدات عكاس خبرگزاري فرانسه حاكي است شعارهايي عليه خانواده سلطنتي عربستان بر روي ديوارها در مركز شرقي عربستان نوشته شده است.

به گزارش کیهان، طبق تصاویر منتشره، شعارهایی نظیر «خانواده آل سعود دستشان به خون این شهدا آلوده است»، «مرگ بر محمد بن فهد بن عبدالعزیز»، بر روی دیوارهای شهر قطیف دیده می شود. همچنین نیروهای امنیتی در ورودی های شهر مستقر شده و خودروها را بازرسی می کنند.

به گزارش منابع دولتی و پزشکی دست کم، ۴ نفر در طول درگیری ها در شهر قطیف کشته شده اند. شاهزاده محمد بن فهد ادعا کرده که وزارت کشور علت این مرگ ها را تحقیق می کند.

مفتي عربستان سعودي، شيخ عبدالعزيز الشيخ در اين رابطه به روزنامه عكاظ گفت: آشوبگران شهر قطيف وابسته به دار و دسته هايي هستند كه از خارج كشور دستور مي گيرند. وي در ادامه گفته است كه ايران پشت ديوارنويسي ها عليه آل سعود در شهر قطيف است!