به گزارش فارس، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به مفاد گزارش کمیته حقیقتیاب بحرین که اعضای آن از سوی پادشاه این کشور تعیین شدهاند، اظهار داشت: همانگونه که بارها بر اصول سیاست خارجی کشورمان در ارتباط با تحولات بیداری اسلامی منطقه تأکید شده است، جمهوری اسلامی ایران پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم توسط حکومتهای منطقه را رویکرد صحیح مواجهه با این خواستهها دانسته و هر نوع برخورد خشونت آمیز با حرکت مسالمت جویانه مردمی را مردود میداند.

رامین مهمان‌پرست یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است دخالت نیروهای نظامی و امنیتی خارجی در مسائل داخلی این کشورها تنها موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع و عمیق‌تر شدن زخمهای موجود شده و فاصله بین ملت‌ها و حکومت‌ها را افزایش می‌دهد.

وی همچنین مفاد گزارش منتشره توسط کمیته فوق را بازگو کننده رفتار خشونت آمیز و نقض گسترده حقوق مردم بحرین اعلام کرد و اظهار امیدواری نمود، حاکمان این کشور ضمن خودداری از بکارگیری خشونت و سرکوب، با اتخاذ تدابیر مناسب و براساس شیوههای مردم سالارانه به مطالبات مشروع مردم پاسخ مثبت دهند.