به گزارش افکار نیوز به نقل از شیرازنا، برخی منابع آگاه خبر از تبرئه شدن شجاع الدین حائری که به جرم زمین خواری در اسفند ۸۹ محکوم شده بود دادند.

بنا بر این گزارش هفته گذشته دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۶ استان فارس حکم تبرئه شدن محمدطاهر حائری شیرازی را صادر کرده است.

محمدطاهر(شجاع الدین) حائری شیرازی فرزند حضرت آیت الله حائری شیرازی ۸ماه پیش در دادگاه بدوی به جرم زمین خواری به شش سال حبس و برگرداندن اموال مردم محکوم شده بود.