به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس را در دستور کار داشتند که پس از استماع سخنان موافق و مخالف با ۱۷۹ رای موافق، ۴ رای مخالف، ۱۱رای ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر با کلیات این طرح دو فوریتی موافقت کردند. ۱۲ نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

به گزارش مهر، دو فوریت این طرح روز چهارشنبه ۲ آذر به تصویب مجلس رسیده بود.

در صورت تصویب نهایی این طرح وزارت خارجه ایران موظف می‌شود در چارچوب حفظ منافع ملی و دفع از حقوق ملت بزرگ ایران طی دو هفته روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.

مجلس هم اکنون جزئیات این طرح دو فوریتی را بررسی میکند.