حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با مهر، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تلاش جریان انحرافی برای تغییر برخی فرمانداران استان تهران گفت: تغییر فرمانداران در استان تهران در سطح گسترده ای نیست.

وی افزود: با این وجود جریان انحرافی تلاش می کند تا جایی که امکان دارد نیروهای خود را وارد صحنه انتخابات کند و با استفاده از آنها بهره برداری های لازم را انجام دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بر اینکه فکر نمی کنم وزیر کشور و استاندار تهران زیر بار فشار جریان انحرافی بروند، گفت: البته شرایط سخت است و باید دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

نوروزی با تاکید بر اینکه جریان انحرافی تلاش می کند نیروهای خود را در فرمانداریهای سراسر کشور بگذارد، گفت: ما هم به این موضوع معترضیم و قصد داریم این موضوع را به استاندار تهران منتقل کنیم.

وی ادامه داد: اگر تعویض فرمانداران ادامه پیدا کند سئوال و استیضاح وزیرکشور کلید خواهد خورد و لذا معتقدم وزیر کشور باید در مورد تغییر فرمانداران مقاومت کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی که چند ماه به انتخابات مانده است تغییر بخشداران و فرمانداران بسیار ناپسند است، گفت: همه تغییر و تحول ها باید به بعد از انتخابات مجلس نهم موکول شود.

چند روز پیش جعفر فرماندار شهر ری در استان تهران برکنار شد، وی پیش از برکناری از اعمال فشار جریان انحرافی برای برکناری خود خبرداده بود.