به گزارش ندای انقلاب: اخبار بدست آمده از فعال شدن "بازیگر پنهان" برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حکایت دارد.

بازیگر پنهان که تشکیلات منسوب به خود را برای انتخابات آتی مجلس فعال ساخته، ترکیب مطلوب و مورد نظر خود را ترکیبی همچون مجلس پنجم عنوان و تصریح کرده است که فعالیت های انتخاباتی تشکیلات مورد حمایت وی باید با چراغ خاموش حرکت کرده و پنهانکاری را سخت مورد توجه خود قرار دهد.
همچنین گفته می‌شود فرزندان وی طی هفته های گذشته ضمن فعال شدن سفر به کشورهای اروپایی را شدت داده اند. همچنین در محافل خصوصی این خانواده قدرتمند صحبت از اتفاقات مهم در آینده است.

"فرانسه" و "انگلیس" از جمله کشورهایی است که گفته می شود فرزندان و نزدیکان بازیگر پنهان سفرهای مختلفی را بدانجا داشته اند.