علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور با اشاره به حوادث رخ داده در موسسه ایران ، آنرا حاصل بی تدبیری مسئولان دادستانی تهران و نیروی انتظامی دانست و در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: عوامل دادستانی هیچ حکمی برای بازداشت مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور به همراه نداشتند و می گفتند ما خودمان به مثابه حکم هستیم و در صحنه (کنفرانس مطبوعاتی) شاهد وقوع جرم بوده ایم. جوانفکر در ادامه تلاش می کند پای رئیس جمهور را هم به واقعه باز کند و نشان دهد که عدم همراهی با نماینده های دادستان به دلیل حمایت رئیس جمهور از وی بوده است.

سرپرست موسسه ایران در پایان با متهم کردن مسئولان قضائی و انتظامی به بی تدبیری و خود رایی افزود: حادثه مذبور را باید صرفا اقدامی برآمده از بی تدبیری، خود رایی و عدم درک صحیح از قوانین و جایگاه مطبوعات و خبرنگاران در نظر گرفت و امیدوارم که یک بار برای همیشه، جلوی اینگونه رفتارهای غلط و آسیب های غیر قابل جبران گرفته شود .