به گزارش جهان، پس از آنکه علی لاریجانی از بلندگوی مجلس اعلام کرد که "با رای بالا تصویب شد‬"، شعار "مرگ بر انگلیس" در صحن مجلس طنین انداز شد و مشت های گره کرده نمایندگان که حاکی از نفرت آنان از دولت بریتانیا بود، به آسمان بلند شد.

نمایندگان موافق طرح ۱۷۹ نفر بودند. ۱۱ نماینده هم رأی ممتنع دادند. اما نکته ای که برای مخاطبان مبهم ماند ۴ رایی بود که با طرح کاهش رابطه با انگلیس مخالفت کرد.

در نگاه اول چنین به نظر آمد که این نمایندگان مخالف کاهش رابطه با دولت انگلیس هستند اما واقعیت چنین نبود زیرا آتش مخالفان از ۱۷۹ نماینده موافق تندتر بود. آنان اصرار داشتند که باید با انگلیس به طور کامل قطع رابطه شود.

نورالله حیدری دستنایی، عضو فراکسیون اصولگرایان و نماینده اردل و فارسان از جمله این مخالفان بود. او با بیان اینکه بیگانگان بدانند هیچ کسی در مجلس ولایتمدار هشتم موافق رابطه با انگلیس نیست، در مخالفت با طرح مذکور گفت: مشتی که ما می خواهیم با این طرح به دولت انگلیس بزنیم محکم نخواهد بود.

حیدری دستنایی خاطر نشان کرد: چرا در این طرح احتمال دادید که دولت، خبیث، گرگ صفت و روباه صفت انگلیس تغییر خوی دهد. انگلیس قرن هاست که ماهیت خود را نشان داده اگر گرگ خویی و صفتش تغییر می یابد این دولت هم خویش تغییر می یابد.

وی خاطر نشان کرد: ما خواهان قطع رابطه کامل با نظام پلید و صهیونیستی انگلیس هستیم.

محمود احمدی بیغش نماینده شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از دیگر مخالفان طرح بود که در مخالفت با کلیات آن گفت: اگر رسانه های بیگانه مطالب امروز مجلس را رصد می کنند بدانند در مجلس کسی نیست که دلش با انگلیسی ها باشد. اعتقاد دارم این طرح باید بسیار شدید تر علیه انگلیس به تصویب می رسید.

فارغ از رای گیری امروز، حرکت مجلس در کاهش روابط با دولت انگلیس اقدامی بجا و مورد انتظار افکار عمومی بود و این واقعیت را برای دولت انگلیس روشن تر کرد که جمهوری اسلامی با مخالفان حقوق ملتش شوخی ندارد.

بر این اساس مصوبه امروز، ‌ مجلس وزارت امور خارجه را موظف کرد ظرف ۲ هفته روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.

همچنین "دومنیک جان چیلکات"، سفیر انگلیس در تهران هم در آستانه اخراج قرار گرفته است.