به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در دیدار بعد از ظهر امروز با جمعی از مدیران شرکتهای سرمایه گذاری و اتحادیههای سهام عدالت کشور با بیان اینکه سهام عدالت از اهداف اصلی خود دور شده است، تصریح کرد: باید وضعیت دولتی و خصوصی بودن شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مشخص شود.

رئیس مجلس افزود: فلسفه اصلی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت سهامی عام است و باید شکل سهام این شرکت‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت باید سهم مردم شوند و از دولتی شدن این شرکت‌ها جلوگیری کرد.

لاریجانی با بیان اینکه سود سهام عدالت باید براساس نظام و سیستم مشخص باشد گفت: نباید سود سهام عدالت به شکلی باشد که مردم از آن مایوس شوند.

رئیس مجلس با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری و سهام عدالت باید مجددا بررسی شود، تصریح کرد: اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگری اصل ۴۴ قانون اساسی سریعا ایراد‌ها را در این زمینه برطرف کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تغییر مادهای از قانون برنامه پنجم توسعه بسیار سخت است و باید راهکارهای مناسبتری را برای برطرف کردن مشکل سهام عدالت بررسی کرد.