ایلنا: مدیر مسئول روزنامه ایران در مورد هدایای احتمالی معاون اول احمدینژاد به روزنامه نگاران روزنامه ایران که هفته گذشته و در جریان حوادث روزنامه ایران بازداشت شدند به منظور دلجویی از آنان، گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم.

مصیب نعیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شائبه مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌ن‍ژاد برای دلجویی از روزنامه‌نگاران روزنامه ایران که در جریان حوادثمربوط به روزنامه ایران در هفته گذشته بازداشت شده بودند، ‌ هدایایی از جمله یک واحد مسکونی در نظر گرفته است، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

مدیر مسئول روزنامه ایران گفت: تا کنون که آقای رحیمی در این خصوص پیامی نداده‌اند و بنده هم از این موضوع بی‌اطلاع هستم.

وی گفت: قطعا در صورت وجود چنین چیزی از طریق خود روزنامه ایران اطلاع رسانی میشود، اما تا کنون که چنین چیزی نبوده است.