محمدرضا باهنر نماینده مجلس شورای اسلامی از فتنه گران و منحرفین به عنوان دو رقیب جدی اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده نام برد و به باشگاه خبرنگاران گفت : فتنه و انحراف به هم رسیده اند و جوانفکر سردبیر روزنامه دولتی ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور که وابسته به رحیم مشائی سردمدار جریان انحراف است، روزنامه اصلاح طلب اعتماد را برای مصاحبه انتخاب کرده که حتی به گفته کارکنان این روزنامه، ۷۰ درصد از حرفهای جوانفکر چاپ نشد و تنها با چاپ ۳۰ درصد آن، قوه قضائیه حکم به تعطیلی اعتماد داده است.