به گزارش افکارنیوز،

  قرار بود پیکر شهید حججی در چارچوب توافق الجرود تحویل داده شود.

طبق این توافق، حزب الله پیکر این شهید ایرانی را به همراه اسیر "احمد منیر معتوق" و پیکر 2 شهید تحویل بگیرد.