به گزارش خبرآنلاین، او در گفت و گو با روابط عمومی بنیاد رودکی ضمن تایید استعفایش گفته که این یک درخواست شخصی است و تقاضا می کنم استعفای یک خدمتگذار فرهنگی کوچک را که پس از سالها قصد دارد به فعالیت حرفه ای خود بپردازد و یا ادامه تحصیل دهد با حاشیه پردازی و اظهار حدس وگمان، پیچیده وبزرگ جلوه ندهید.

خبرگزاری فارس در خبری دلیل استعفای او از این سمت را اختلاف سلیقه با حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد عنوان کرده بود، موضوعی که پارسایی در این گفت و گو آن را رد کرده‌است؛ «هر گونه گمانه زنی به ویژه اختلاف سلیقه و یا استعفای تحمیلی را نمی پذیرم و آن را رد می کنم.»

پارسایی در این گفت و گوی کوتاه دو بار از هنرمندان و رسانه‌ها خواسته که این موضوع را در اندازه یک استعفای ساده و دور از هر گونه حاشیه بدانند.

پارسایی پیش از آمدن به بنیاد رودکی مدیرکل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. پس از او حسین مسافر آستانه عهده دار این سمت شد که او هم پس از چند ماه از مدیریت اداره هنرهای نمایشی استعفاء داد.